• Wim Slootbeek lijsttrekker VVD Lisse

  VVD Lisse hield op 10 oktober een goed bezochte ledenvergadering in restaurant De Engel. Tijdens deze ledenvergadering is de huidige fractievoorzitter, Wim Slootbeek, gekozen tot lijsttrekker van VVD Lisse. Lees verder

 • Word lid van de VVD Lisse

  Wij nodigen u graag uit lid te worden van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Lees verder

 • Kom een bakkie doen bij de VVD!

  05 oktober − Op zaterdag 14 oktober staat de VVD “Bakkie Doen” truck van 11.00u tot 15.00u in de Kapelstraat, hoek Grachtweg. Een echte barista, maakt de heerlijkste espresso’s en Latte macchiato’s. Kom gratis een kopje koffie halen en maak van de gelegenheid gebruik om met een van de aanwezige VVD-ers te praten. Lees verder

 • Toetsing Maatschappelijke Activiteiten

  22 september − Tijdens de afgelopen raadsvergadering is het ‘Toetsingskader Maatschappelijke Activiteiten’ vastgesteld. Dit gebeurde met inbegrip van vijf aangenomen amendementen, waaronder twee van de onze fractie. Lees verder

 • Wet aanpak woonoverlast

  21 september − Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet is een initiatief van de VVD en geeft burgemeesters meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Lees verder

 • De Raad in Spagaat?

  20 september − Binnenkort wordt het bestemmingsplan gewijzigd voor het Elka terrein aan de Greveling. Projectontwikkelaar Adriaan van Erk, al bijna 10 jaar eigenaar van het terrein, wil hier een appartementencomplex bouwen Lees verder

 • Bestuurlijke zaken

  18 september − De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn in volle gang. Er wordt gewerkt aan drie onderwerpen: het verkiezingsprogramma voor de nieuwe raadsperiode; de kandidatenlijst en de verkiezingscampagne. De  commissie die onder leiding van Wim Slootbeek het Lees verder

 • Ledenvergadering 10 oktober 2017

  17 september − Op 10 oktober wordt het verkiezingsprogramma van VVD Lisse besproken in de ledenvergadering. In die vergadering wordt ook de lijsttrekker benoemd: Wim Slootbeek. Lees verder

 • Uitnodiging campagne training en buurtonderzoek VVD Lisse

  19 augustus − Graag willen wij jullie aandacht voor onze kosteloze campagne training die zal worden gegeven door de VVD Lisse op 2 september 2017. Lees verder

 • Een ongebruikelijk raadsvoorstel

  10 juli − De Duin- en Bollenstreek is een van de meest aantrekkelijke woonregio's van ons land. Veel geld wordt echter buiten de regio verdient en in de landelijke lijstjes van economische prestaties is onze regio inmiddels afgezakt naar nummer 41 van de 46 regio's. Lees verder

 • Rekenkamerrapport EU arbeidsmigranten

  09 juli − In de raadsvergadering op 22 juni is een voorstel van de Rekenkamercommissie behandeld, dat ze heeft gedaan naar aanleiding van een onderzoek over EU-arbeidsmigranten. Dit onderzoek heeft een vijftal aanbevelingen opgeleverd en de Raad werd gevraagd om alle vijf de aanbevelingen over te nemen, Lees verder

 • Reactie op kadernota 2018

  08 juli − Het college heeft de gemeenteraad een realistische kadernota voor 2018 aangeboden. Zonder grote voorstellen voor nieuw beleid in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. En met een doorkijk naar de toekomst. Onze fractie kan zich vinden in de gekozen lijn, maar opteert voor meerdere onderwerpen Lees verder

 • Extra aandacht voor mantelzorgers

  07 juli − De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen maken sinds kort meer werk van mantelzorgbeleid. Hiertoe zijn in de drie gemeenten mantelzorgers, zorgprofessionals en de welzijnsstichtingen in gesprek gegaan over de behoeften van mantelzorgers. Dit heeft geleid tot een breed gedragen Lees verder

 • Voorbereidingen verkiezingen

  06 juli − In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen daarvoor zijn al volop in gang: Het verkiezingsprogramma nadert het stadium van eindconcept; de commissie onder leiding van Wim Slootbeek is voortvarend te werk gegaan. Er wordt nog overleg gepleegd Lees verder

 • Onderzoek andere exploitatie tennishal

  04 juni − Wethouder Ruigrok komt uiterlijk in december met een notitie in de raad, waarin mogelijke andere exploitatievormen in kaart worden gebracht voor de Ter Specke tennishal. Dit naar aanleiding van onze (samen met het CDA) ingediende en aangenomen motie in de raadsvergadering van 24 mei. Lees verder

 • In gesprek over verkiezingsprogramma

  03 juni − In maart zijn er alweer verkiezingen, nu voor de gemeenteraad. Ons bestuur en de fractie zijn uiteraard tijdig met de voorbereidingen begonnen. Bijvoorbeeld met het vinden en betrokken maken van nieuwe kandidaten. Maar ook het nieuwe verkiezingsprogramma is al in een verre staat van ontwikkeling. Lees verder

 • Goede initiatieven met een parkeernorm de nek omdraaien

  02 juni − In april schreef ik in onze nieuwsbrief: “Als je met elkaar Dorpshart Lisse toekomst bestendig wilt maken dan zullen pandeigenaren en projectontwikkelaars moeten blijven investeren in hun onroerend goed, zal de gemeente initiatieven positief moeten benaderen (niet direct met een parkeereis gaan wapperen) Lees verder

 • Ledenvergadering 9 mei, in ’t kort

  01 juni − De eerste ledenvergadering van VVD Lisse in 2017 vond plaats op 9 mei jl. Tot bestuursleden werden benoemd: Pieter-Jil Pluimert en Laurens Bijl; Leo Berbee werd herbenoemd als penningmeester. De procedure voor de gemeenteraadsverkiezingen werd vastgesteld. Lees verder

 • Nieuwe thema’s bestuurlijke samenwerking

  19 april − Het is de hoogste tijd om met nieuwe thema’s te werken aan verdere bestuurlijke regionale samenwerking. In een position paper heeft het college de raad voorgesteld in te zetten op de thema’s duurzaamheid, Lees verder

 • Afvalwater | regenwater | grondwater

  18 april − Deze maand stelt de gemeenteraad het Integraal Afvalwaterketenplan vast. Een lijvig boekwerk, bestaande uit 133 pagina's beleid, 99 pagina's maatregelen en 65 pagina's financiën. Op het gebied van riolering, hemelwater en grondwater werken we inmiddels samen met Katwijk, Noordwijk, Teylingen Lees verder