• Kadernota niet concreet en vrijblijvend

  03 juli − Na een inhoudelijk teleurstellend coalitieakkoord is het nieuwe college er ook niet in geslaagd een kwalitatief inhoudelijke kadernota aan te bieden. Opnieuw wordt geen inzicht gegeven in plannen en ambities. Lees verder

 • VVD tegen verhoging van de OZB

  03 juli − Per 2022 moet een structurele oplossing gevonden worden voor de wegvallende precario-opbrengsten van de Nutsbedrijven Dunea en Alliander. Totaal gaat het om een bedrag van 2,1 miljoen euro, waarvan het college bijna 1,3 miljoen wil dekken uit een verhoging van de OZB. Lees verder

 • Nieuws van het bestuur

  03 juli − Nu de teleurstelling van de verkiezingsuitslag een beetje is verwerkt en onze fractie alweer druk bezig is om constructief oppositie te voeren wordt het weer tijd voor nieuws van uw bestuur. Lees verder

 • VVD kritisch op coalitieakkoord

  24 mei − Er is door de coalitiepartijen gekozen voor een akkoord op hoofdlijn. Het is echter weinig concreet en zeer vrijblijvend. Het is te algemeen, te zoutloos . . . Lees verder

 • Meer aandacht voor mantelzorgers

  24 mei − De Rekenkamercommissie heeft recentelijk in haar rapportage aangegeven dat mantelzorgers in Lisse meer aandacht behoeven . . . Lees verder

 • Algemene Leden Vergadering 2018

  24 mei − Algemene Leden Vergadering 2018 in 't Poelhuys . . . Lees verder

 • Onbegrip over formatieproces

  24 mei − Bijzonder ontevreden zijn wij over de wijze waarop het formatieproces heeft plaatsgevonden. En wij zijn zeer teleurgesteld dat voor de nieuwe coalitie is gekozen voor Nieuw Lisse en niet voor de VVD . . . Lees verder

 • Klaar voor een nieuwe raadsperiode

  12 april − Fractievoorzitter Wim Slootbeek en fractieleden Cobi van der Wiel en Martijn Tibboel staan klaar voor een nieuwe raadsperiode. Hierbij zullen zij worden ondersteund door zes commissieleden, die ieder vanuit hun deskundigheid en ervaring enkele aandachtsgebieden zullen behartigen. Zoals het er nu uitziet wordt het opnieuw een rol vanuit de oppositie. Lees verder

 • Door niet te kiezen wordt er toch gekozen

  11 april − Het CDA, Nieuw Lisse en D´66 gaan proberen samen een coalitie te vormen, de VVD staat in Lisse buitenspel. De informateur geeft aan dat er tussen de partijen geen grote verschillen en breekpunten zijn en dat wordt ingeschat dat iedereen een goede wethouder kan leveren. Dan worden er vervolgens dus simpelweg zetels geteld... Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  22 maart − Wij zijn blij dat weer bijna 2000 kiezers in Lisse hun vertrouwen hebben uitgesproken in de VVD. Met een vernieuwde raadsfractie gaan wij met veel enthousiasme beginnen aan de nieuwe periode. Lees verder

 • Niet alleen in de vergaderzaal!

  19 maart − Wij vinden persoonlijk contact belangrijk. Formeel of informeel. De afgelopen jaren hebben wij meer dan veertig werkbezoeken gebracht. Lees verder

 • Uiteindelijk draait het allemaal om mensen

  16 maart − Wij willen opnieuw bestuursverantwoordelijkheid dragen. Met ervaren bestuurder Wim Slootbeek heeft de VVD een capabele kandidaat-wethouder. Lees verder

 • Goede bereikbaarheid op de fiets, per auto en met openbaar vervoer

  15 maart − Te vaak hebben we er last van dat we het dorp niet in of uit te kunnen komen. Dat is niet fijn voor onze leefbaarheid en ook niet voor het bedrijfsleven. Verkeer wat niets te zoeken heeft in Lisse moet om het dorp worden heen geleid. Lees verder

 • Een moderne en dienstbare gemeente

  14 maart − Onze gemeente moet dienstbaar zijn en modern. Met 24 uur per dag bereikbaarheid via internet. Met een betere telefonische bereikbaarheid en de mogelijkheid tot persoonlijk contact. Lees verder

 • Wim Slootbeek

  13 maart − Blij ben ik met mijn terugkeer zeven jaar geleden in mijn geboortedorp Lisse. Veel levenservaring heb ik opgedaan door bestuurlijk werk in de sport en vanuit een eigen bedrijf. Lees verder

 • Veilig voelen, op ieder moment en waar je ook bent

  12 maart − Lisse moet een dorp zijn waar je je altijd veilig voelt. Dat doe je ondermeer met goede straatverlichting en onderhouden wegen en fietspaden. Lees verder

 • Regionale visie en strategie voor duurzaamheid

  11 maart − Wij vinden het hoge ambitieniveau voor duurzaamheid van de gemeente Lisse belangrijk. Wij vinden ook dat de gemeente hierin leiderschap moet tonen en zelf een belangrijke rol heeft. Lees verder

 • Heeft u onze TukTuk al zien rijden?

  10 maart − Wij zetten tijdelijk in op aanvulling van de vervoersmogelijkheden binnen de gemeentegrenzen van Lisse. Lees verder

 • Cobi van der Wiel

  09 maart − Mijn naam is Cobi van der Wiel. Geboren en getogen in dit mooie dorp. Mijn kinderen zijn 29 en 22 jaar oud, een zoon en een dochter en beiden ook woonachtig in Lisse. Lees verder

 • Een gezond bedrijfsleven zorgt voor werkgelegenheid

  08 maart − Het zijn de ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. En is het midden- en kleinbedrijf als banenmotor van de gemeente. Wij willen ons inzetten voor voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling van deze ondernemingen. Lees verder