• Save the Date: 9 mei ALV

  16 april − Op 9 mei wordt de eerste Algemene LedenVergadering van dit jaar gehouden (“ALV1”), aanvang 20.00u in ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, Lisse. Noteer de datum graag alvast in uw agenda. De formele uitnodiging, .. Lees verder

 • Word lid van de VVD Lisse

  01 januari − Wij nodigen u graag uit lid te worden van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Lees verder

 • Nieuwsbrieven (archief)

  02 januari − Nieuwsbrieven Lees verder

 • Nieuwe thema’s bestuurlijke samenwerking

  19 april − Het is de hoogste tijd om met nieuwe thema’s te werken aan verdere bestuurlijke regionale samenwerking. In een position paper heeft het college de raad voorgesteld in te zetten op de thema’s duurzaamheid, Lees verder

 • Afvalwater | regenwater | grondwater

  18 april − Deze maand stelt de gemeenteraad het Integraal Afvalwaterketenplan vast. Een lijvig boekwerk, bestaande uit 133 pagina's beleid, 99 pagina's maatregelen en 65 pagina's financiën. Op het gebied van riolering, hemelwater en grondwater werken we inmiddels samen met Katwijk, Noordwijk, Teylingen Lees verder

 • Aanpak middelengebruik door jongeren

  17 april − In de commissie Maatschappij & Financiën van 12 april is de notitie ‘Integrale aanpak drugsgebruik jongeren Lisse’, alsmede het actieplan behandeld. In de probleemanalyse is onder andere het volgende vastgesteld: Lees verder

 • De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017

  07 april − Op 15 maart werden ruim 10,5 miljoen geldige stemmen uitgebracht. Van die stemmen werden er ruim 2,2 miljoen uitgebracht op de VVD – goed voor 33 kamerzetels. Was dat goed of slecht? Het is maar net hoe je het bekijkt. Lees verder

 • Burgerinitiatief De Oude School van de baan

  06 april − Wat hebben er de afgelopen jaren veel mensen geknokt voor behoud van en invulling geven aan het oude Schooltje aan het “Heemskerkplein” in Lisse, wat is er veel over gesproken door de gemeenteraad, wat waren er veel betrokken burgers Lees verder

 • Dit gaat er gebeuren met het “Heemskerkplein” en het Schooltje

  05 april − Dit gaat er gebeuren met het “Heemskerkplein” en het Schooltje: Nadat 23 maart het burgerinitiatief, voor het behoud van het oude schooltje aan het “Heemskerkplein”, de handdoek in de ring gooide, moest de gemeenteraad een week later iets vinden van het Collegevoorstel om het plan Heemskerkplein in 4-en te delen. Lees verder

 • Werkbezoek aan Jongerenwerk in De Greef

  04 april − Het Jongerenwerk leeft weer in Lisse! Dat is de gedeelde conclusie aan het einde van het werkbezoek door een grote delegatie van de raad (waaronder vier van de VVD) aan Welzijnskwartier in De Greef. En het leeft niet alleen, Lees verder

 • Rondje Dorpshart Lisse

  02 april − Vorig jaar hebben we vastgesteld waar we naar toe willen met de detailhandel in Lisse. Jan Traats heeft dit opgeschreven in een detailhandelsvisie en Wethouder Ruigrok heeft hem vervolgens opdracht gegeven ook daadwerkelijk met een aantal actiepunten aan de slag te gaan. Dit was een goede zet van Ruigrok. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over tennishal

  01 april − Het winterseizoen is ten einde en daarmee ook het winterprogramma voor de tennishal. Helaas horen wij van spelers nog steeds klachten over de verwarmingsinstallatie, in bijzonder het geluidsniveau. Ook zijn berichten over de ervaren bezetting niet overwegend positief. Lees verder

 • VVD Lisse advertentie in LisserNieuws van deze week.

  18 maart − VVD Lisse advertentie in LisserNieuws van deze week. Lees verder

 • VVD Lisse bedankt de lokale VVD stemmers

  16 maart − De VVD Lisse wil u bedanken voor uw stem. In Lisse is er bijna, of meer dan twee keer zoveel gestemd op de VVD als op de 3 grootste andere partijen als CDA, D66 of PVV. Bijna 87% van... Lees verder

 • Voorkeursstem maakt voor Lisse het verschil!

  13 maart − Wij zijn van mening dat het veel uitmaakt of je vanuit de regio vertegenwoordigd bent in de 2e Kamer. Wij hebben thans met Leendert de Lange een uitstekende vertegenwoordiger, maar zijn herverkiezing is vanuit plaats 42 van de VVD kandidatenlijst nog geen zekerheid. Leendert weet precies wat speelt in de deze regio. Die kennis heeft hij niet opgedaan door het lezen van papierwerk achter een bureau, maar bijvoorbeeld door zijn werkzaamheden en ervaringen als wethouder van Noordwijk. Wij vragen graag uw aandacht voor deze regionale kandidaat en geven in overweging uw voorkeursstem op Leendert uit te brengen. Lees verder

 • VVD Lisse Campagneteam

  12 maart − Het campagneteam van VVD Lisse kreeg veel positieve reacties zaterdag in het winkelcentrum van Lisse. Leuk weer om zo veel vriendelijke en positieve mensen te spreken. Lees verder

 • Hollen of stilstaan

  21 februari − Na een druk najaar bevindt onze gemeentepolitiek zich voor de derde achtereenvolgende maand in rustig vaarwater. Het aantal te behandelen raadsvoorstellen en overige thema’s is beperkt. Dit heeft er zelfs twee keer toe geleid dat de twee maandelijkse commissievergaderingen werden gecombineerd. Lees verder

 • Conclusies lawaaionderzoek onbevredigend

  20 februari − Er zal zonder ingrijpende maatregelen in de toekomst niets veranderen aan de overlast van vliegtuiglawaai. Dat is onze teleurstellende conclusie, na een vergeefse poging invalshoeken te vinden om juist wel verbeteringen te realiseren. Lees verder

 • VVD motie mogelijke impuls voor duurzaamheid

  20 februari − Wij zijn voor verduurzamen van Lisse en staan achter de hoge ambitie van de gemeente. Over de bescheiden aanpak en de gerealiseerde kleine stappen voorwaarts, zijn wij echter niet te spreken. Wij denken vanuit een in Teylingen opgedaan initiatief een nieuwe weg te hebben gevonden om hierin significant verbetering te brengen. Lees verder

 • VVD-Kamerlid De Lange fietst door 8 gemeentes

  18 februari − Bereikbaarheid en leefbaarheid waren de grote onderwerpen bij de fietstocht die VVD-kamerlid Leendert de Lange zaterdag 18 februari maakte. In acht dorpen werd het kamerlid bijgepraat over de dingen die mensen bezighouden. Lees verder