Nieuws

 • Expertteams

  21 mei − Het fenomeen expertteam is nieuw in de Lissese politiek. Er zijn drie expertteams en deze zijn geboren uit een bepaalde behoefte. Raadsleden krijgen vaak heel veel stukken aangeleverd vanuit gemeenschappelijke regelingen om daar goedkeuring aan te geven danwel een zienswijze over te formuleren. Lees verder

 • Veel belangstelling excursie Tiny Houses

  20 mei − Op 10 mei ging een bus vol belangstellenden op excursie naar Tiny Houses. Het gezelschap was heel divers ouderen, jongeren, alleenstaand en koppels. Namens de VVD-fractie heb ik aan deze excursie deelgenomen. Eerst gingen we naar Almere waar onder architecten een wedstrijd was uitgeschreven voor het bouwen van een Tiny House. Een Tiny House mag maximaal 50 m2 zijn. Lees verder

 • Herinnering ALV!

  19 mei − Even een kleine herinnering dat a.s. donderdag om 20.00 uur de ALV zal plaatsvinden in Eetcafé Lef, Heereweg 234 te Lisse. Lees verder

 • Jan ten Hagen (in memoriam)

  18 mei − Helaas is op woensdag 24 april jl. voormalig bestuurs- en fractielid Jan ten Hagen op 84-jarige leeftijd overleden. Jan was een actief lid en bekend om zijn scherpe doch immer positieve blik op de lokale en landelijke politiek, maar ook om zijn betrokkenheid bij de samenleving en oprechte interesse in mensen. Lees verder

 • Plan Ter Specke akkoord; VVD stemt tegen

  22 april − Ondanks de grote financiële risico’s voor de gemeente Lisse heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een sporthal en een verenigingsaccommodatie voor FC Lisse op sportpark Ter Specke. De VVD-fractie vindt de onzekerheden en de financiële risico’s te groot en heeft tegen gestemd. Lees verder

 • Sportakkoord is goede aanzet

  21 april − Vanuit het meerjarenprogramma ‘Sport, Bewegen en Spelen’ zet het college actief in op meer bewegen in Lisse en op gezondheidspreventie. Het programma wordt gedragen en uitgevoerd door diverse partijen, dus er lijkt een stevige basis. De VVD-fractie is ingenomen met dit initiatief. Lees verder

 • Ontsierende borden bij prachtige entree

  20 april − De bollenvelden staan er weer prachtig bij, onder meer bij de entree van Lisse vanuit Hillegom langs de N208. Het is ons echter een doorn in het oog dat deze entree wordt ontsierd met honderden meters rood-witte afzetborden. Reden om het college in de commissie hierover te bevragen. Lees verder

 • Impressie VVD ledendag tweede kamer

  19 april − Op zaterdag 7 april hield de VVD een ledendag in de gebouw van de Tweede Kamer. Met een mooi en rijkelijk gevuld ochtend- en middagprogramma werden de VVD- leden informatief onderhouden. Lees verder

 • Kijkje in de keuken van Manege Hillegom

  04 april − Met het motto Kijkje in de keuken van …. vindt op 11 april aanstaande het volgende werkbezoek van de VVD Duin en Bollenstreek plaats. We gaan dit keer op bezoek bij de Manege in Hillegom. Iedereen is van harte welkom om eens achter de schermen te kijken van deze manege. Lees verder

 • VVD kritisch op plan Ter Specke

  21 maart − De commissie heeft in haar vergadering van donderdag 13 maart opvattingen gedeeld over het integrale plan voor een nieuwe sporthal Ter Specke en de nieuwe accommodatie van FC Lisse. Afgaande op uitspraken van andere fracties zal het raadsvoorstel hiertoe in april worden aangenomen. Onze fractie heeft zich daarentegen kritisch uitgelaten, in bijzonder waar het financiële risico’s voor de gemeente betreft voor de accommodatie van FC Lisse. Lees verder

 • Plan van aanpak nieuwe Beukenhof

  21 maart − We hebben het als teleurstelling ervaren dat het college na ruim een jaar niet verder is gekomen dan het presenteren van een plan van aanpak voor de realisatie van een nieuwe Beukenhof. Beperkingen in de ambtelijke capaciteit, in bijzonder door de uitwerking van het bouwplan Ter Specke, wordt hiervoor als oorzaak genoemd. Lees verder

 • Veiligheid in Lisse……. Hoe staan we ervoor?

  21 maart − In de laatste commissievergadering Maatschappij en Financiën is de integrale veiligheid onderwerp van gesprek geweest. Er waren twee onderdelen aan de orde. Ten eerste de voorbereiding voor het 4 jarig integraal veiligheidsbeleidsplan dat in 2020 weer voor 4 jaar vastgesteld moet worden. Lees verder

 • VVD-ers werken aan verbreding

  21 maart − Iedere maand is er de vaste cyclus met fractie-overleggen, commissievergaderingen en de raadsvergadering. Dit is echter niet het enige waar onze raads- en commissieleden zich mee bezig houden. Er zijn daarnaast vele ontmoetingen en bijeenkomsten om kennis te verbreden, ervaringen te delen en om ons netwerk uit te breiden. Lees verder

 • Nieuws van het bestuur

  21 maart − Inmiddels zijn de uitslagen van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen al bekend, maar het zal u niet ontgaan zijn dat daar een lange campagne aan vooraf is gegaan. Lees verder

 • Jongerentop 18 februari 2019

  20 februari − Eerst was daar de Omgevingsvisie waarin Lissese jongeren aangaven dat zij niet het idee hadden dat ze serieus genomen werden en dat er niet naar hen geluisterd werd. Toen was daar de Omgevingswet waarin participatie een hoge prioriteit heeft. En ook onze Burgemeester is daar groot voorstander van. Lees verder

 • Kijkje in de keuken met VVD Bollenstreek

  19 februari − VVD Duin- en Bollenstreek zal het komende jaar verschillende bedrijfsbezoeken organiseren om een kijkje in de keuken te nemen. Als eerste 6 maart a.s. een bezoek aan Cosine te Warmond. Cosine is een internationaal hightechbedrijf. Lees verder

 • VVD-verkiezingsavond in de Nachtegaal

  18 februari − Maandag 11 maart organiseren de gezamenlijke VVD-netwerken van de Bollenstreek een verkiezingsavond in De Nachtegaal in Lisse. Deze verkiezingsavond heeft betrekking op de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen woensdag 20 maart a.s. Lees verder

 • Bollenkramen 2.0

  04 februari − De Bloembollen-Boulevard, wat is er inmiddels veel over gesproken en geschreven. Gedurende het seizoen staan langs de randweg van Lisse vier bollenkramen. Omdat het een provinciale weg is, gaat de provincie over de vergunningen. De provincie wil nu dat de gemeente Lisse deze vergunningen gaat afgeven . . . Lees verder

 • Nieuws van het bestuur:

  01 februari − De VVD Lisse is in de regio o.a. vertegenwoordigd in de Taskforce Duin- en Bollenstreek. Deze Taskforce bestaat uit een aantal bestuursleden van de VVD’s uit de Bollenstreek. Namens VVD Lisse zit uw voorzitter in de Taskforce . . . Lees verder

 • Rekenkamercommissie vernieuwd

  31 januari − Voor de gemeenteraad is de rekenkamercommissie een belangrijk instrument. Zij doen op verzoek van de raad onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid en het beheer van de gemeente . . . Lees verder