• In gesprek met VVD Lisse?

  Op zaterdagen kunt u in onze campagnewinkel spreken met onze kandidaten! Wij zijn te vinden in het voormalig pand van “Fladder In” en u kunt inlopen tussen 13:00 en 15:00. Zien wij u zaterdag? Lees verder

 • VVD Verkiezingsprogramma 2018-2022

  Lees hier het gehele verkiezingsprogramma van de VVD Lisse voor de periode 2018-2022 rustig op je tablet of pc. Lees verder

 • Werf een VVD Lid!

  Democratie is een groot goed – daar is iedereen het wel over eens. Om die democratie goed te laten functioneren zijn er politieke partijen nodig. Om die politieke partijen goed te laten functioneren hebben ze leden nodig die meedenken, mee discussiëren en hun stem uitbrengen Lees verder

 • Wim Slootbeek lijsttrekker VVD Lisse

  VVD Lisse hield op 10 oktober een goed bezochte ledenvergadering in restaurant De Engel. Tijdens deze ledenvergadering is de huidige fractievoorzitter, Wim Slootbeek, gekozen tot lijsttrekker van VVD Lisse. Lees verder

 • Verkiezingsposters zijn weer geplakt

  13 februari − De verkiezingsposters zijn weer opgeplakt. Dit jaar komen er ook twee voorgedrukte borden in Lisse te staan, dus was het werk een stukje minder dan afgelopen jaren. Lees verder

 • Hoe gaat Lisse haar duurzaamheidsambities realiseren ?

  31 januari − Hoe gaat Lisse haar duurzaamheidsambities realiseren ? Dat vroegen wij ons af in oktober 2016! Toen stelde de gemeenteraad namelijk de volgende ambities vast . . . Lees verder

 • Tevredenheid voorkeurstracé ‘Duinpolderweg’

  30 januari − Na jarenlang onderzoek en discussie hebben Gedupeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland de knoop doorgehakt en is er een voorkeursvariant voor de oost-westverbindingen in de Bollenstreek (Duinpolderweg) gekozen . . . Lees verder

 • Garantstelling voor SterkSaam terecht ?

  30 januari − Na een verzoek van zorgboerderij SterkSaam heeft het college ingestemd met een garantstelling voor een financiering van 1,2 miljoen euro. Vervolgens is er bij de raad getoetst op bedenkingen over deze garantstelling . . . Lees verder

 • Geen realistische begroting Jeugdhulp

  30 januari − De kosten en opbrengsten voor jeugdhulp lopen structureel verder uiteen. Dit is een landelijk probleem en extra middelen vanuit het rijk zijn gewenst . . . Lees verder

 • Campagnewinkel VVD Lisse geopend

  30 januari − Op vrijdag 26 januari is de campagnewinkel van VVD Lisse feestelijk geopend. De campagnewinkel bevindt zich in Blokhuis, in het pand van voorheen “Fladder In” . . . Lees verder

 • Terug- en Vooruitblik

  29 december − De laatste dagen van het jaar gebruiken we traditioneel om de gebeurtenissen van het aflopende jaar nog eens te overpeinzen en om met goede voornemens het nieuwe jaar voor te bereiden. Als VVD Lisse mogen we terugkijken op een succesvol 2017. Lees verder

 • Leergang Kandidaat Raadsleden

  28 december − Van september tot en met december 2017 hebben 16 VVD-leden uit de regio de ‘Duin- en Bollenstreek Academy: Leergang Kandidaat Raadsleden 2018-2022’ gevolgd. Deze opleiding is in het leven geroepen om talent in de regio, jong en oud, te ondersteunen in hun ambitie de komende vier jaar Lees verder

 • Trapliften niet naar de stort

  24 december − Een ochtendkrant deed onlangs de mededeling dat een nog goed werkende traplift werd weggegooid na overlijden van de betreffende persoon. Een ernstige en onnodige verspilling van gemeenschapsgeld! Lees verder

 • Nieuwe koers nieuwbouw sporthal Ter Specke

  05 december − Tijdens de raadsvergadering van 30 november was de gemeenteraad eensluidend in haar oordeel. Voor het collegevoorstel voor nieuwbouw van de Ter Specke Sporthal, in combinatie met nieuwbouw van de verenigingsaccommodatie van FC Lisse, is geen draagvlak. Lees verder

 • Treurnismotie voor wethouder Ruigrok

  05 december − Wij zijn zeer ontstemd over de aanpak, de sturing en de regierol van wethouder Ruigrok met betrekking tot het nieuwbouwplan sporthal Ter Specke. Een reden voor onze fractie een statement te maken door het samen met het CDA indienen van een motie van Treurnis. Lees verder

 • Een Lisses kijkje in de toekomst

  03 december − Lisse stelt een toekomstvisie vast om te inspireren, om richting te geven en om kaders te stellen tot het jaar 2030. Kaders worden uiteindelijk niet gesteld, maar met het inspireren en richting geven zit het wel goed. Inspireren en richting geven is alleen vaak nogal “abstract” . . . . Lees verder

 • VVD Lisse stelt kandidatenlijst vast

  02 december − De ledenvergadering van VVD Lisse heeft op 28 november de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Lees verder

 • Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  02 december − De ledenvergadering van VD Lisse heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 als volgt vastgesteld.. Lees verder

 • VVD Verkiezingsprogramma 2018-2022

  01 december − Onlangs heeft de ledenvergadering van VVD Lisse het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Een volledige versie komt z.s.m. beschikbaar op de site. Lees verder

 • Cursus Politiek Actief

  30 november − Op 20 en 22 november organiseerden onze burgemeester en griffie de cursus Politiek Actief voor kandidaat raadsleden. De avond werd zeer goed bezocht. Onder de aanwezigen maar liefst 7 kandidaat raadsleden van de VVD. Lees verder