• Word lid van de VVD Lisse

  Wij nodigen u graag uit lid te worden van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Lees verder

 • Nieuwsbrieven (archief)

  Nieuwsbrieven Lees verder

 • Een ongebruikelijk raadsvoorstel

  10 juli − De Duin- en Bollenstreek is een van de meest aantrekkelijke woonregio's van ons land. Veel geld wordt echter buiten de regio verdient en in de landelijke lijstjes van economische prestaties is onze regio inmiddels afgezakt naar nummer 41 van de 46 regio's. Lees verder

 • Rekenkamerrapport EU arbeidsmigranten

  09 juli − In de raadsvergadering op 22 juni is een voorstel van de Rekenkamercommissie behandeld, dat ze heeft gedaan naar aanleiding van een onderzoek over EU-arbeidsmigranten. Dit onderzoek heeft een vijftal aanbevelingen opgeleverd en de Raad werd gevraagd om alle vijf de aanbevelingen over te nemen, Lees verder

 • Reactie op kadernota 2018

  08 juli − Het college heeft de gemeenteraad een realistische kadernota voor 2018 aangeboden. Zonder grote voorstellen voor nieuw beleid in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. En met een doorkijk naar de toekomst. Onze fractie kan zich vinden in de gekozen lijn, maar opteert voor meerdere onderwerpen Lees verder

 • Extra aandacht voor mantelzorgers

  07 juli − De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen maken sinds kort meer werk van mantelzorgbeleid. Hiertoe zijn in de drie gemeenten mantelzorgers, zorgprofessionals en de welzijnsstichtingen in gesprek gegaan over de behoeften van mantelzorgers. Dit heeft geleid tot een breed gedragen Lees verder

 • Voorbereidingen verkiezingen

  06 juli − In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen daarvoor zijn al volop in gang: Het verkiezingsprogramma nadert het stadium van eindconcept; de commissie onder leiding van Wim Slootbeek is voortvarend te werk gegaan. Er wordt nog overleg gepleegd Lees verder

 • Onderzoek andere exploitatie tennishal

  04 juni − Wethouder Ruigrok komt uiterlijk in december met een notitie in de raad, waarin mogelijke andere exploitatievormen in kaart worden gebracht voor de Ter Specke tennishal. Dit naar aanleiding van onze (samen met het CDA) ingediende en aangenomen motie in de raadsvergadering van 24 mei. Lees verder

 • In gesprek over verkiezingsprogramma

  03 juni − In maart zijn er alweer verkiezingen, nu voor de gemeenteraad. Ons bestuur en de fractie zijn uiteraard tijdig met de voorbereidingen begonnen. Bijvoorbeeld met het vinden en betrokken maken van nieuwe kandidaten. Maar ook het nieuwe verkiezingsprogramma is al in een verre staat van ontwikkeling. Lees verder

 • Goede initiatieven met een parkeernorm de nek omdraaien

  02 juni − In april schreef ik in onze nieuwsbrief: “Als je met elkaar Dorpshart Lisse toekomst bestendig wilt maken dan zullen pandeigenaren en projectontwikkelaars moeten blijven investeren in hun onroerend goed, zal de gemeente initiatieven positief moeten benaderen (niet direct met een parkeereis gaan wapperen) Lees verder

 • Ledenvergadering 9 mei, in ’t kort

  01 juni − De eerste ledenvergadering van VVD Lisse in 2017 vond plaats op 9 mei jl. Tot bestuursleden werden benoemd: Pieter-Jil Pluimert en Laurens Bijl; Leo Berbee werd herbenoemd als penningmeester. De procedure voor de gemeenteraadsverkiezingen werd vastgesteld. Lees verder

 • Nieuwe thema’s bestuurlijke samenwerking

  19 april − Het is de hoogste tijd om met nieuwe thema’s te werken aan verdere bestuurlijke regionale samenwerking. In een position paper heeft het college de raad voorgesteld in te zetten op de thema’s duurzaamheid, Lees verder

 • Afvalwater | regenwater | grondwater

  18 april − Deze maand stelt de gemeenteraad het Integraal Afvalwaterketenplan vast. Een lijvig boekwerk, bestaande uit 133 pagina's beleid, 99 pagina's maatregelen en 65 pagina's financiën. Op het gebied van riolering, hemelwater en grondwater werken we inmiddels samen met Katwijk, Noordwijk, Teylingen Lees verder

 • Aanpak middelengebruik door jongeren

  17 april − In de commissie Maatschappij & Financiën van 12 april is de notitie ‘Integrale aanpak drugsgebruik jongeren Lisse’, alsmede het actieplan behandeld. In de probleemanalyse is onder andere het volgende vastgesteld: Lees verder

 • De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017

  07 april − Op 15 maart werden ruim 10,5 miljoen geldige stemmen uitgebracht. Van die stemmen werden er ruim 2,2 miljoen uitgebracht op de VVD – goed voor 33 kamerzetels. Was dat goed of slecht? Het is maar net hoe je het bekijkt. Lees verder

 • Burgerinitiatief De Oude School van de baan

  06 april − Wat hebben er de afgelopen jaren veel mensen geknokt voor behoud van en invulling geven aan het oude Schooltje aan het “Heemskerkplein” in Lisse, wat is er veel over gesproken door de gemeenteraad, wat waren er veel betrokken burgers Lees verder

 • Dit gaat er gebeuren met het “Heemskerkplein” en het Schooltje

  05 april − Dit gaat er gebeuren met het “Heemskerkplein” en het Schooltje: Nadat 23 maart het burgerinitiatief, voor het behoud van het oude schooltje aan het “Heemskerkplein”, de handdoek in de ring gooide, moest de gemeenteraad een week later iets vinden van het Collegevoorstel om het plan Heemskerkplein in 4-en te delen. Lees verder

 • Werkbezoek aan Jongerenwerk in De Greef

  04 april − Het Jongerenwerk leeft weer in Lisse! Dat is de gedeelde conclusie aan het einde van het werkbezoek door een grote delegatie van de raad (waaronder vier van de VVD) aan Welzijnskwartier in De Greef. En het leeft niet alleen, Lees verder

 • Rondje Dorpshart Lisse

  02 april − Vorig jaar hebben we vastgesteld waar we naar toe willen met de detailhandel in Lisse. Jan Traats heeft dit opgeschreven in een detailhandelsvisie en Wethouder Ruigrok heeft hem vervolgens opdracht gegeven ook daadwerkelijk met een aantal actiepunten aan de slag te gaan. Dit was een goede zet van Ruigrok. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over tennishal

  01 april − Het winterseizoen is ten einde en daarmee ook het winterprogramma voor de tennishal. Helaas horen wij van spelers nog steeds klachten over de verwarmingsinstallatie, in bijzonder het geluidsniveau. Ook zijn berichten over de ervaren bezetting niet overwegend positief. Lees verder