• VVD Lisse advertentie in LisserNieuws van deze week.

  18 maart − VVD Lisse advertentie in LisserNieuws van deze week. Lees verder

 • VVD Lisse bedankt de lokale VVD stemmers

  16 maart − De VVD Lisse wil u bedanken voor uw stem. In Lisse is er bijna, of meer dan twee keer zoveel gestemd op de VVD als op de 3 grootste andere partijen als CDA, D66 of PVV. Bijna 87% van... Lees verder

 • Word lid van de VVD Lisse

  01 januari − Wij nodigen u graag uit lid te worden van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Lees verder

 • Nieuwsbrieven (archief)

  02 januari − Nieuwsbrieven Lees verder

 • Voorkeursstem maakt voor Lisse het verschil!

  13 maart − Wij zijn van mening dat het veel uitmaakt of je vanuit de regio vertegenwoordigd bent in de 2e Kamer. Wij hebben thans met Leendert de Lange een uitstekende vertegenwoordiger, maar zijn herverkiezing is vanuit plaats 42 van de VVD kandidatenlijst nog geen zekerheid. Leendert weet precies wat speelt in de deze regio. Die kennis heeft hij niet opgedaan door het lezen van papierwerk achter een bureau, maar bijvoorbeeld door zijn werkzaamheden en ervaringen als wethouder van Noordwijk. Wij vragen graag uw aandacht voor deze regionale kandidaat en geven in overweging uw voorkeursstem op Leendert uit te brengen. Lees verder

 • VVD Lisse Campagneteam

  12 maart − Het campagneteam van VVD Lisse kreeg veel positieve reacties zaterdag in het winkelcentrum van Lisse. Leuk weer om zo veel vriendelijke en positieve mensen te spreken. Lees verder

 • Hollen of stilstaan

  21 februari − Na een druk najaar bevindt onze gemeentepolitiek zich voor de derde achtereenvolgende maand in rustig vaarwater. Het aantal te behandelen raadsvoorstellen en overige thema’s is beperkt. Dit heeft er zelfs twee keer toe geleid dat de twee maandelijkse commissievergaderingen werden gecombineerd. Lees verder

 • Conclusies lawaaionderzoek onbevredigend

  20 februari − Er zal zonder ingrijpende maatregelen in de toekomst niets veranderen aan de overlast van vliegtuiglawaai. Dat is onze teleurstellende conclusie, na een vergeefse poging invalshoeken te vinden om juist wel verbeteringen te realiseren. Lees verder

 • VVD motie mogelijke impuls voor duurzaamheid

  20 februari − Wij zijn voor verduurzamen van Lisse en staan achter de hoge ambitie van de gemeente. Over de bescheiden aanpak en de gerealiseerde kleine stappen voorwaarts, zijn wij echter niet te spreken. Wij denken vanuit een in Teylingen opgedaan initiatief een nieuwe weg te hebben gevonden om hierin significant verbetering te brengen. Lees verder

 • VVD-Kamerlid De Lange fietst door 8 gemeentes

  18 februari − Bereikbaarheid en leefbaarheid waren de grote onderwerpen bij de fietstocht die VVD-kamerlid Leendert de Lange zaterdag 18 februari maakte. In acht dorpen werd het kamerlid bijgepraat over de dingen die mensen bezighouden. Lees verder

 • Samenwerking VVD Duin- en Bollenstreek

  16 februari − De VVD afdelingen in de Duin- en Bollenstreek gaan intensiever samenwerken. De zes VVD afdelingen in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Teylingen , Noordwijkerhout, Noordwijk en Katwijk) hebben een lange traditie van samenwerking. Ooit begonnen als “Ondercentrale” ... Lees verder

 • Uitnodiging VVD event: 'Dunes, Bulbs & (global) politics

  15 februari − Samenwerkende VVD afdelingen Bollenstreek organiseren op 2 maart VerkiezingsMeetup ‘Dunes, Bulbs and (global) politics’. De samenwerkende VVD afdelingen uit de Duin- en Bollenstreek organiseren op donderdag 2 maart 2017 de VerkiezingsMeetup ‘Dunes, bulbs & (global) politics’ en nodigt u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn. Lees verder

 • Vragen over vliegtuiglawaai

  14 december − Vliegtuiglawaai wordt door een groot deel van de inwoners van Lisse als (zeer) hinderlijk ervaren. In bijzonder in de Poelpolder, maar meer en meer ook in de dorpskern. Met 2640 klachten in 2015 is de gemeente Lisse veruit koploper in de regio. Uit het jaarrapport 2015 van de Omgevingsdienst WH blijkt in termen van geluidsbelasting dat het meetpunt in Poelpolder-Zuid met 56,6 dB(A) een vrijwel eerste plaats deelt met de Meerewijck in Leimuiden (57 dB(A). Lees verder

 • Betalingsgedrag gemeente op orde

  13 december − In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat uit recent onderzoek door MKB-Nederland zou blijken dat de bollengemeenten Noordwijk (70% op tijd), Noordwijkerhout (75% op tijd), Lisse (77% op tijd) en Teylingen (76% op tijd) met hun betalingsgedrag tot de zestig slechts betalende gemeenten van Nederland behoren. Dit was voor de VVD-fractie aanleiding om samen met D66 Lisse bij het college van de gemeente Lisse schriftelijke vragen in te dienen. Lees verder

 • Terugblik op succesvol 2016

  11 december − Het jaar begon met de uitverkiezing van onze fractievoorzitter Wim Slootbeek tot politicus van het jaar op uitstekende wijze. In een vol Floralis mocht hij tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente de lof en het bijbehorende aandenken in ontvangst nemen. Lees verder

 • Wensen vanuit bestuur en fractie

  10 december − Het einde van het jaar 2016 komt in zicht. Een jaar met zowel binnen de gemeentelijke als de landelijke politiek vele ontwikkelingen. In Lisse viel het vraagstuk over de mogelijke vestiging van een AZC in het al jaren leegstaande pand van Swets en Zeitlinger het meeste op. Lees verder

 • Vragen over betalingsgedrag gemeente

  24 november − Vanuit regelgeving gelden er voor gemeenten strenge eisen ten aanzien van betalingstermijnen. Alle uitstaande rekeningen dienen binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen te worden betaald. Lees verder

 • Meer ruimte voor verkeer in Zuid-Holland

  24 november − Ook door de Statenfractie van de VVD in de provincie Zuid-Holland worden wij frequent op de hoogte gehouden over ontwikkelingen. Onlangs ontvingen wij het volgende bericht over de noodzaak tot voortdurende verdere aandacht ... Lees verder

 • Nieuwe belastingverlaging Zuid-Holland

  24 november − Ook ontving onze fractie het bericht dat de Provinciale Staten van Zuid-Holland woensdag de begroting van de provincie hebben goedgekeurd. De VVD-fractie in Provinciale Staten toonde... Lees verder

 • Aftreden voorzitter bestuur

  23 november − Wij willen u, als bestuur, graag informeren over de situatie welke ontstaan is na het plotseling aftreden van onze voorzitter, Marianne Entrop. Lees verder